Kontakt

ARCHIRO Sp. z o.o.

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13
81-383 Gdynia

T: +48 58 714 26 24
F: +48 58 714 26 25
E: archiro@archiro.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od godziny
9:00 do 17:00. Istnieje również możliwość spotkania
w późniejszych godzinach.


NIP: 586 218 82 92
REGON: 220372501

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000274547

Zarząd: Robert Reke
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Santander Bank Polska S.A.
62 1090 1102 0000 0001 1175 5015