Wiczlino-Ogród

Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Wiczlino-Ogród”
przy ul. Filipkowskiego w Gdyni.

Projekt 2011 rok. Rozpoczęcie realizacji: marzec 2012.